Zbiornik Kąty - Myscowa - Nie dziękujemy!

[quote=ryszard.babiasz na ac_wszyscy]

To tak na zakończenie… sezonu.

RZGW dostało z NFOŚiGW kasę na dodatek do raportu. Przetarg rozstrzygnięty został 6 X. Teraz są wyniki:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_RZGWwK/podmiotowe/Ogloszenia/Wyniki+Przetargow/2011/841_IPR_2011_TK.htm

to jest HYDROPROJEKT, czyli nie należy się spodziewać ani wysokiej jakości dokumentu, ani rzetelnej oceny wariantowej. Z resztą, dokument ma bazować na opracowaniu “Wielowariantowe rozszerzenie studium wykonalności - kompleksowa rehabilitacja systemu gospodarowania zasobami wodnymi w rejonie Jasła i ochrony przeciwpowodziwej w zlewni Wisłoki”, które wykonał HYDROPROJEKT Kraków. Jestem w posiadaniu tego ostatniego, jak ktoś chce to służę (390 MB). To materiał mający usprawiedliwć zbiornik w jego “czystej” postaci i jest kpiną z wymaganej rzeczowej analizy wariantowej. Na tym ma się opierać raport. W sumie to może nie najgorzej. Jak raport będzie beznadzieny, to znowu będzie można wysłać go na Marsa, choć pewnie teraz RDOŚ za wszelką cenę przyjmie taki dokument i wyda DOŚU. ALe na to mamy jakieś półtora roku.

Nie ma co się przejmować :slight_smile:

pozdrawiam, r[/quote]

[quote=michał.ciach na ac_wszyscy]
Rysiu!
chciałbym abyś miał rację i nie należało się niczym przejmować.
Ale obawiam się, że jednak jest. Z tego co do mnie dochodzi, a nie słucham jakość szczególnie mocno, to zbiornik powstanie. Kwestia czasu, ale nacisk jest mega duży i wszystko wskazuje na to, że “nadrzędny interes społeczny”
będzie “gwoździem do sprawy” :wink:
Myśle, że Carpatica powinna sprawę mocno monitorować. Może trzeba wykonać coś ala kontr-raport - własnymi siłami, ale tak aby mieć dane, których wykonawca nie będzie miał przy słabo sporządzonym raporcie.

Pozdr., m.[/quote]

[quote=ryszard.babiasz na ac_wszyscy]
No oczywiście, że wszystko się rozbije nawet nie o kasę z Unii (bo są już pomysły aby brać z EBI), lecz o Komisję Europejską. Oczywiście, że raport jaki by nie był, będzie przepychany wszelkimi możliwymi środkami i albo będzie duży opór społeczny jak w przypadku Rospudy, albo zbiornik przynajmniej zaczną budować. Ale wiecie, z Nieszawą jest to samo i ile to już lat i ile razu mówiono, że na pewno powstanie.
Oczywiście trzeba zebrać maksimum danych. Swoją drogą uzupełniający raport teraz też będą poszukiwali tych, którzy im to przygotują. To tylko taka uwaga,że jakby co to warto sobie zastrzec wgląd w ostateczne “poprawki” do opracowania. Ale oczywiście udziału w nowym raporcie nie polecam, bo niestety nie ma podstaw aby był zrobiony rzetelnie (analiza wariantowa).[/quote]

Sprawa jest bardzo ważna i trzeba zacząć działać w tym temacie. Chodzi nie tylko o zalanie naszego ukochanego punktu badawczego nad Wisłoką w Myscowej. Przede wszystkim chodzi o spustoszenia w przyrodzie i krajobrazie Beskidu Niskiego jakie wyrządzi ta inwestycja. Realizacja tak dużej inwestycji w sercu Beskidu Niskiego może w sposób istotny zagrażać występowaniu kilku gatunków ptaków, dla których utworzono ten obszar, dla których Beskid Niski stanowi jedną z najważniejszych ostoi w kraju. Zmiany siedliskowe wywołane przez zbiornik w skumulowanym oddziaływaniu z powstającymi w sąsiedztwie zespołami wiatraków mogą bardzo istotnie wpływać na populacje orlika krzykliwego, orła przedniego, puszczyka uralskiego, dzięcioła białogrzbietego i zielonosiwego. Musimy działać i zrobić wszystko co możemy, żeby temu zapobiec.

Trochę odgrzanych, ale w miarę nowych informacji na temat planów związanych z budową zbiornika:

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=318&lang=pl
http://www.jaslo4u.pl/zbiornik-katy-myscowa-spotkanie-z-ministrem-kraszewskim-newsy-jaslo-10590
http://www.jaslonet.pl/aktualnosci/budowa-zbiornika-katy-%E2%80%93-myscowa-stala-sie-realna,6849.html
http://glojsce.pl/budowa-zbiornika-katy-myscowa.php
http://patrz.pl/mp3/konferencja-prasowa-wisloka-i-zbiornik-katy-myscowa-senator-alicja-zajac

W związku z zatwierdzonym uchwałą 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. dokumentem „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, 5 maja br Klub Przyrodników opublikował swoje stanowisko w tej sprawie. Poniżej fragment tego stanowiska dotyczący planowanej budowy zbiornika Kąty – Myscowa na rzece Wisłoka.

[quote=Klub Przyrodników]Naturalna część wód PLRW200014218153 Wisłoka od Rzeszówki do Ryja. W planie gospodarowania wodami wpisana derogacja 4.7 „z uwagi na planowaną realizację inwestycji służących wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa”.

Jednak, w dotychczas wykonanych opracowaniach dot. sensowności ew. budowy zbiornika Kąty - Myscowa podnoszone jest, że w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej istnieją rozwiązania alternatywne, w postaci zabezpieczenia terenów zurbanizowanych w zlewni Wisłoki za pomocą wałów i polderów - zasięg ochrony przeciwpowodziowej zbiornika jest mniejszy niż ochrony gwarantowanej przez ten wariant alternatywny.

Szacowane jest też, że zbiornik zabezpieczyłby przed powodzi. zaledwie 40-60 domów. Jeżeli coś ma przemawiać za budową tego zbiornika, to nie zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a potrzeba zaopatrzenia w wodę pitną - to jednak w planie gospodarowania wodami nie zostało wskazane jako motyw derogacji. Także ten cel jest jednak wątpliwy merytorycznie. Wg samej prognozy oddziaływania Programu na środowisko (str. 457) zmodyfikowałby reżim hydrologiczny jednolitej części wód tak bardzo, że musiałaby w konsekwencji być uznana za silnie zmienioną. Realizacja sprzeczna z celem środowiskowym - osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego wód, a także z celem środowiskowym dla obszarów chronionych Natura 2000.

Dodatkowo, zbiornik wpłynąłby także na inne części wód - np. PLRW2000142181959 Wisłoka od Ryja do Dębownicy (2 km poniżej planowanej zapory), dla których nie przewiduje się derogacji, choć oddziaływanie zbiornika na reżim hydrologiczny ma sięgać daleko poniżej ujścia do Ropy i Jasiołki (30 km poniżej przekroju zapory). Realizacja inwestycji koliduje również z założeniami realizowanego przez RZGW w Krakowie, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFARD za pośrednictwem V osi PO Infrastruktura i Środowisko) programu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” w ramach którego przewidziano „kompleksowe działania projektowo-inwestycyjne (modernizacja stopni) oraz renaturyzacyjne, poprawiające jakość siedlisk i wspierające zagrożone populacje ryb dwuśrodowiskowych. Łączny efekt przeprowadzonych prac pozwoli osiągnąć cel strategiczny: przywrócenie drożności korytarza ekologicznego całego koryta Wisłoki oraz przyczyni się do wzrostu dostępności i powierzchni tarlisk oraz miejsc odchowu stadiow młodocianych dla ryb, jak również do poprawy stanu ekologicznego wód.”[/quote]

W poniedziałek (15.07) na stronach RDOŚ w Rzeszowie pojawiło się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gminy Krempna oraz Nowy Żmigród.

treść obwieszczenia

Jest już dostępne uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce (…).

W dniu 11.07 Carpatica została dopuszczona do postępowania w tej sprawie na prawach strony. Otrzymaliśmy również całość dokumentacji.

Wszystko dostępne tutaj: link do raportu

Zachęcam do czytania i szukania dziury w całym …

Prezes a jak się pobiera te dokumenty? Czy nie ma problemu? Ja nie mogę. Może ma coś nie tak z siecią? Inni sobie pobrali?

Trzeba sie zalogowac i wszystkie widac. Na konto carpaticzne do drive.google.com. Idea drive.google.com jest taka ze mozna na nim bezposrednio edytowac pliki doc czy xls, wspoldzielic dokumenty, wspolnie na nich pracowac. Dlatego odcialem inna mozliwosc zalaczania plikow niz drive od Googla, zebym sie tym wiecej nie klopotal. Zalaczniki z forum poprzednie mi sie zgubily, dlatego zachecam do Drive od Google.

Widzę wszystkie, jestem zalogowany, tylko nie mogę ich pobrać/otworzyć itp.

Pliki są udostępnione przez “Dysk Googla” i ludzie mają dostęp, przed chwilą sprawdzałem to raz jeszcze i działa. Pooglądaj dokładnie stronę, która się otwiera po kliknięciu linka, bo tam pojawia się komunikat, że nie można otworzyć ale na dole po prawej stronie są przyciski do pobrania. Pliki są duże i spakowane zip-em.

W sprawie zbiornika Kąty - Myscowa, zrobił się ostatnio całkiem niezły ruch, najpierw 17.09.2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gminy Krempna oraz Nowy Żmigród” czytaj tu. Nie upłynęło zbyt wiele czasu i już mamy kolejną decyzję, wydaną w dnia 30.09.2013, tym razem o wszczęciu nowego postępowania czytaj tu.

Będziemy trzymali rękę na pulsie i zgodnie z decyzją na ostatnim walnym przystąpimy do nowego postępowania na prawach strony.

"
W dniu 2016-09-13 o 11:14, Sławek bodzishek@gmail.com [PTAKI] pisze:

Ptaszki ćwierkają nagle, że w czwartek w hotelu w Komborni koło Krosna odbędzie się, bez rozgłosu, spotkanie KOMISJI POSELSKIEJ w sprawie planowanej budowy zbiornika Myscowa Kąty. Posłów zaprosił poseł z Podkarpacia Bogdan Rzońca z Jasła, wielce zainteresowany sprawą.
Na 18 (niecałą godzinę przed zachodem słońca) wyznaczono wizję lokalną w terenie. Park na wizję nie został zaproszony. Zapewne żadna organizacja przyrodnicza też nie, notomiast lokalne władze i odpowiednie lobby tak. Spotkanie ma być rzekomo dwudniowe. Po wizji terenowej, czyli po zmroku przewidziany przyjazd do ośrodka edukacyjnego MPN w Krempnej (jest to ewentualność, nie żelazny punkt spotkania).

Sławomir Springer
Krempna
"

Ciśnienie jest duże … artykuł do poczytania Wirtualny (?) zbiornik. Wygląda, że tylko brak kasy może to zatrzymać.

Ciekawy jestem tylko, jak ci wszyscy cytowani w tekście “wielcy specjaliści” od budowy zbiorników, mają zamiar pogodzić dwie sprzeczne funkcje planowanego zbiornika. Ochrona przed powodzią, czyli utrzymywanie małej ilości wody w zbiorniku = duża rezerwa powodziowa i przeciwdziałanie suszy, czyli dużo wody w zbiorniku = mała rezerwa powodziowa ;).

Pomysł na zbiornik nadal na tapecie, tym razem Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, po wizycie “terenowej” czytaj ….

Ale jest nadzieja, dla pokrzepienia serc polecam ostatnią wypowiedź Pani Dyrektor RZGW w Krakowie (str. 22, 4 akapit od dołu)

Komunikat prasowy POLSKIE RZEKI - EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO
http://bagna.pl/index.php/79-aktualnosci/287-warsztatwi-komunikat

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiceminister-mariusz-gajda-o-budowie-zbiornika-wodnego-katy-myscowa/

No i się dzieje. Jeszcze jak wyprowadzą Polskę z UE to już w ogóle wszystko będzie możliwe.

Na razie to nic nowego. Taki stan trwa już prawie rok. Rzeszowski RDOŚ odesłał papiery do krakowskiego RZGW w celu poprawy i opracowania nowej oceny oddziaływania na środowisko, która “oprze” się krytyce przeciwników i wytrzyma konfrontację z NSA i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, bo zaskarżenie decyzji jest niemal pewne. Do czasu wydania decyzji “środowiskowej” przez RDOŚ w Rzeszowie, PiS pewnie już rozwali NSA ale ETS raczej pozostanie niezależny :). Posłowie podlegają silnemu lobbingowi i raczej, bez względu na przynależność partyjną będą popierać, zwłaszcza Ci z Podkarpacia. Wydaje mi się, że w tej chwili trwa przepychanka między RDOŚ i RZGW kto weźmie odpowiedzialność za ewentualną, kolejną porażkę i chyba nikt się za bardzo nie wyrywa. Trudno powiedzieć co będzie dalej … w tej chwili RZGW rzuciło całość swoich sił do przygotowania odmulania zbiornika rzeszowskiego i to też odsuwa w czasie działania związane z przepchnięciem zbiornika w Myscowej.