V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu zapraszam wszystkich na V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Carpatica.

Zebranie odbędzie się w dniu 7.03.2015 r. o godzinie 16:00 w Schronisku w Radocynie.

Na zebraniu zostaną przedstawione sprawozdania z pracy zarządu, komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe.

Wszystkich serdecznie zapraszamy

W imieniu Wszystkich, dziękujemy :slight_smile:

Może jakieś podsumowanie napiszemy?

Może jakieś podsumowanie napiszemy?