Uchwały Zarządu (rok 2011)

UCHWAŁA NR 1/2011 Zarządu Stowarzyszenia Carpatica z dnia 26 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Zarządu

Uchwała nr 1/2011
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2011

UCHWAŁA NR 2/2011 Zarządu Stowarzyszenia Carpatica z dnia 26 marca 2011r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Stowarzyszenia Carpatica do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia Carpatica pism i pozostałych dokumentów innych niż wymienione w § 37 ust. 1 Statutu

Uchwała nr 2/2011

UCHWAŁA NR 3/2011 Zarządu Stowarzyszenia Carpatica z dnia 26 marca 2011r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Carpatica

UCHWAŁA NR 4/2011 Zarządu Stowarzyszenia Carpatica z dnia 26 marca 2011r. w sprawie założenia konta bankowego Stowarzyszenia Carpatica

UCHWAŁA NR 5/2011 Zarządu Stowarzyszenia Carpatica z dnia 26 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Carpatica za rok 2010

UCHWAŁA NR 6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Carpatica z dnia 26 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Carpatica w roku 2010