Ludzie i pasje - Edwin Paluch

Szczygieł ( Carduelis carduelis )

Wąsatka ( Panurus biarmicus )

Wilga ( Oriolus oriolus )

Włochatka ( Aegolius funereus )

Wrona siwa ( Corvus corone )

Zimorodek ( Alcedo atthis )

Żołna ( Merops apiaster )

Żuraw ( Grus grus )

Potrzos ( Schoeniclus schoeniclus )

Cierlik ( Emberiza cirlus)

1lajk