Ludzie i pasje - Edwin Paluch

Choć Akcja Carpatica to przede wszystkim ochrona ptaków, badania, obrączkowanie i wyniki, to nie byłoby tego wszystkiego bez zaangażowania wielu ludzi. Przez naszą stację terenową przewinęło się już setki wolontariuszy i miłośników przyrody. Wielu z nich związanych jest z Akcją już od lat. Niejednokrotnie przywożą oni ze sobą nie tylko wolontaryjną pomoc ale także swoje różnorodne talenty i pasje, którymi obdarowują i zachwycają nas wszystkich.

“Paluchem Malowane”

Ptaki na malunkach Edwina Palucha

1lajk

Białorzytka ( Oenanthe oenanthe )

Białorzytka ( Oenanthe oenanthe )

Bogatka ( Parus major )

Cierniówka ( Curruca communis )

Czyż ( Spinus spinus )

Dzięcioł syryjski ( Dendrocopos syriacus )

Dzięciołek ( Dryobates minor )

Dzierlatka ( Galerida cristata )

Dzierzba czarnoczelna ( Lanius minor )

Gadożer ( Circaetus gallicus )

Gąsiorek ( Lanius collurio )

Gil ( Pyrrhula pyrrhula )

Grubodziób ( Coccothraustes coccothraustes )

Jarząbek ( Tetrastes bonasia )

Jer ( Fringilla montifringilla )

Kania czarna ( Milvus migrans )

Kapturka ( Sylvia atricapilla )

Kobuz ( Falco subbuteo )

Kraska ( Coracias garrulus )