III Walne Zebranie Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu zapraszam wszystkich na trzecie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Carpatica. Zebranie odbędzie się w dniu 2.03.2013 r. o godzinie 15:00 w Radocynie.

Na zebraniu zostaną wybrane władze Stowarzyszenia na kolejną 3 letnią kadencję, w tym Zarząd i Komisja Rewizyjna

Wszystkich serdecznie zapraszamy

Ze względów organizacyjnych przesunięciu ulega godzina walnego zebrania naszego Stowarzyszenia

Nowy termin III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Carpatica to 2.03 godz. 12:00

Zebranie się odbyło zgodnie z planem. Uczestniczyło 22 członków stowarzyszenia. Obrady były bardzo owocne. Władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję zostały wybrane:

Zarząd:
Grzegorz Cierlik - prezes
Witold Ziaja
Anna Zięcik

Komisja Rewizyjna:
Arnold Cholewa
Artur Pędziwilk
Hubert Kamecki